82. Khay nhựa, Thùng nhựa

Hiển thị:

Khay nhựa A5

Model: 82112.A5 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 200 x 136 x 90 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đ..

0 VNĐ

Khay nhựa A6

Model: 82112.A6 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 240 x 155 x 125 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá, ..

0 VNĐ

Khay nhựa A8

Model: 82112.A8 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 354 x 210 x 143 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá, ..

0 VNĐ

Khay nhựa A9

Model: 82112.A9 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 482 x 308 x 178 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá, ..

0 VNĐ

Khay nhựa DT1

Model: 82112.DT1 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 180 x 120 x 80 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá, ..

0 VNĐ

Khay nhựa DT2

Model: 82112.DT2 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 250 x 150 x 110 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá,..

0 VNĐ

Khay nhựa DT3

Model: 82112.DT3 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 340 x 210 x 140 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá,..

0 VNĐ

Khay nhựa DT4

Model: 82112.DT4 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 490 x 300 x 170 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá,..

0 VNĐ

Khay nhựa FLA

Model: 82112.FLA Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 477 x 200 x 176 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá,..

0 VNĐ

Khay nhựa FLB

Model: 82112.FLB Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 355 x 200 x 137 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá,..

0 VNĐ

Khay nhựa linh kiện A5

Model: 82112.A5 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 200 x 136 x 90 mmKích thước trong: 150 x 113 x 80 mmTrọng lượng: 128 gNguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương,..

0 VNĐ

khay nhựa SB1

Model: 82112.SB1 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 109 x 95 x 52 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đ..

0 VNĐ

Khay nhựa YM006

Model: 82214.YM006 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 300 x 208 x 42 mmKích thước trong: Trọng lượng: Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh l&a..

0 VNĐ

Thùng nhựa A2

Model: 82212.A2 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 610 x 380 x 206 mmKích thước trong: 570 x 342 x 200 mmTrọng lượng: 2.58 kgNguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dư..

0 VNĐ

Thùng nhựa A3

Model: 82212.A3 Thông số kỹ thuật: Kích thước ngoài: 370 x 305 x 160 mm Kích thước trong: 325 x 270 x 140 mm Trọng lượng sản phẩm: 830 gram Chất liệu:  PP  M..

0 VNĐ

Thùng nhựa A7

Model: 82212.A7 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 360 x 296 x 138 mmKích thước trong: 300 x 240 x 135 mmTrọng lượng: Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dươn..

0 VNĐ

Thùng nhựa B1

Model: 82212.B1 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 630 x 420 x 200 mmKích thước trong: 578 x 378 x 190 mmTrọng lượng: Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh..

0 VNĐ

Thùng nhựa B10

Model: 82212.B10 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 495 x 395 x 235 mmKích thước trong: 455 x 365 x 225 mmTrọng lượng: 1.7 kgNguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dư..

0 VNĐ

Thùng nhưa B12

Model: 82212.B12 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 350 x 250 x 100 mmKích thước trong: 315 x 220 x 95 mmTrọng lượng: 600 gramNguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh d..

0 VNĐ

Thùng nhựa B2

Model: 82212.B2 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 455 x 270 x 120 mmKích thước trong: 415 x 245 x 115 mmTrọng lượng: 800 gramNguyên liệu: PPMàu sắc: X..

0 VNĐ

Thùng nhựa B3

Model: 82212.B3 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 460 x 330 x 182 mmKích thước trong: 422 x 297 x 179 mmTrọng lượng: 1,25 kgNguyên liệu: PPMàu sắc: Xa..

0 VNĐ

Thùng nhựa B4

Model: 82212.B4 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 510 x 340 x 170 mmKích thước trong: 465 x 305 x 165 mmTrọng lượng: 1,25 kgNguyên liệu: PPMàu sắc: Xa..

0 VNĐ

Thùng nhựa B5

Model: 82212.B5 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 600 x 388 x 300 mmKích thước trong: 535 x 346 x 290 mmTrọng lượng: Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dươn..

0 VNĐ

Thùng nhựa B6

Model: 82212.B6 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 438 x 293 x 252 mmKích thước trong: 382 x 260 x 242 mmTrọng lượng: Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dươn..

0 VNĐ

Thùng nhựa B7

Model: 82212.B7 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 370 x 280 x 125 mmKích thước trong: 322 x 242 x 120 mmTrọng lượng: 600 gramNguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh d..

0 VNĐ

Thùng nhựa B8

Model: 82212.B8 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 520 x 424 x 220 mmKích thước trong: 480 x 392 x 215 mmTrọng lượng: Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dươn..

0 VNĐ

Thùng nhựa B9

Model: 82212.B9 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 3495 x 395 x 125 mmKích thước trong: 455 x 365 x 120 mmTrọng lượng: 1,1 kgNguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dư..

0 VNĐ

Thùng nhựa chữ nhật TV 750

Model: 82222.TV30 Model: 82222.TV50 Model: 82222.TV100 Model: 82222.TV200 Model: 82222.TV300 Model: 82222.TV500 Model: 82222.TV750 Thông tin sản phẩm: Hình ảnh Mã h&..

0 VNĐ

Thùng nhựa gập G1

Model: 82214.G1 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 650 x 445 x 330 mmKích thước trong: Trọng lượng:Nguyên liệu: PPMàu sắc: Xanh dương, Xanh lá, ..

0 VNĐ

Thùng nhựa HS003

Model: 82214.HS003 Thông số kĩ thuật: Kích thước ngoài: 610 x 420 x 190 mmKích thước trong: 577 x 385 x 17Nguyên liệu: HDPE nguyên sinhMàu sắc: Xanh dươ..

0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 30 của 43 (2 Trang)