78. Thùng rác

Hiển thị:

Thùng rác công nghiệp 1000L

Model: 78342.1000L Thùng rác 1000L là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 1000LM

Model: 78342.1000LM Thùng rác 1000LM là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Th&ugra..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 1000LU

Model: 78342.1000LU Thùng rác 1000LU là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Th&ugra..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 1100LA

Model: 78362.1100LA Thùng rác 1100LA là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Th&ugra..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 1250LU

Model: 78362.1250LU Thùng rác 1250LU là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Th&ugra..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 1500LU

Model: 78362.1500LU Thùng rác 1500LU là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Th&ugra..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 150L

Model: 78312.150L Thùng rác mini nhỏ gọn, phù hợp - tối ưu cho nhà xưởng, nhà máy nhỏ... nơi không gian bị hạn chế. Với kích thước nhỏ gọn, trọn..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 1600LA

Model: 78362.1600LA Thùng rác 1600LA là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Th&ugra..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 2500LA

Model: 78382.2500LA Thùng rác 2500LA là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Th&ugra..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 250L

Model: 78312.250L Thùng rác mini nhỏ gọn, phù hợp - tối ưu cho nhà xưởng, nhà máy nhỏ... nơi không gian bị hạn chế. Với kích thước nhỏ gọn, trọn..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 250LM

Model: 78312.250LM Thùng rác mini nhỏ gọn, phù hợp - tối ưu cho nhà xưởng, nhà máy nhỏ... nơi không gian bị hạn chế. Với kích thước nhỏ gọn, trọ..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 300LA

Model: 78312.300LA Thùng rác 300LA là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 300LU

Model: 78312.300LU Thùng rác 300LU là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 400LM

Model: 78312.400LM Thùng rác phù hợp - tối ưu cho nhà xưởng, nhà máy nhỏ... nơi không gian bị hạn chế. Với kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, ..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 500L

Model: 78322.500L Thùng rác 500L là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thùn..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 500LU

Model: 78322.500LU Thùng rác 500LU là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 600LA

Model: 78322.600LA Thùng rác 600LA là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 600LM

Model: 78322.600LM Thùng rác 600LM là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 750L

Model: 78322.750L Thùng rác 750L là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thùn..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 750LU

Model: 78322.750LU Thùng rác 750LU là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 800LM

Model: 78342.800LM Thùng rác 800LM là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp 900LA

Model: 78342.900LA Thùng rác 900LA là loại thùng rác phổ biến và tối ưu để thu gom và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời.  Thù..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp vận chuyển thanh, ống, tấm

Model: 78382.SPE Thùng rác SPE là loại thùng rác tối ưu để thu gom, phân loại và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời dạng thanh, ống, panel,..

0 VNĐ

Thùng rác công nghiệp đôi 900LT

Model: 78382.900LT Thùng rác 900LT là loại thùng rác tối ưu để thu gom, phân loại và vận chuyển tất cả các loại vật liệu rời. Thùng r&aa..

0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 24 của 24 (1 Trang)